Anatomi og Fysiologi – Bachelorutdanning i sykepleie

Velkommen til Anatomi og Fysiologi for «Bachelorutdanning i sykepleie»!

Vi har laget en nettside som skal hjelpe deg å lære seg anatomi og fysiologi.

Vårt konsept bygger på fire søyler:

  1. Forelesninger og/eller seminarer
  2. Egenlesing i lærebok (pensumbok)
  3. Jobbe selvstendig eller i grupper med arbeidsoppgaver
  4. Test deg selv og øv ved hjelp av online quizer på vår webside

I detalj:

1. Forelesninger og/eller seminarer

Forelesninger og/eller seminarer gjennomføres vanligvis direkte ved ditt studiested. I tilfeller der du ikke kan delta, finnes det her på websiden lenker til passende videoforelesninger.

2. Eget lesing i et lærebok

Det blir altfor overfladisk når det  kun benyttes videoforelesninger, derfor må dere i tillegg lese/studere aktivt på egenhånd. Som lærebok anbefaler vi «Menneskekroppen». Denne boka er veldig bra skrevet, og kan også fint brukes senere i studieforløpet når du kanskje må repetere anatomi og fysiologi i forbindelse med sykdomslære eller noe annet.

3. Jobbe selvstendig med arbeidsoppgaver

For å tilegne deg kunnskap om anatomi og fysiologi mer aktivt må du jobbe med arbeidsoppgaver. Vi har laget en «Arbeidsbok Anatomi» som er spesielt tilpassset NOKUTs læringsutbyttebeskrivelse og faginnhold for emnet anatomi, fysiologi og biokjemi. Boken inneholder ulike typer oppgaver og mer enn 100 illustrasjoner for å øve på anatomi. Boken har en ringbinding og kan derfor fint brukes når du er underveis eller sitter bekvemt på sofa. Mer om «Arbeidsbok Anatomi» >her

4. Test det selv og øve med hjelp av online quizer

Her på websiden finnes seg quiz til alle temaer innenfor anatomi og fysiologi. Tilsammen er det mer enn 2000 spørsmål. Vår webside fungerer også fint på mobilen og nettbrett, slik at du ikke må sitte hjemme foran pc-en. I de fleste oppgavene må du skrive svaret inn i et felt. På denne måten kan du trene hukommelsen din aktivt og øve på skrivemåten av fagbegrepene innenfor anatomi og fysiologi.


Her på nettsiden finnes seg til hvert enkelt tema innenfor anatomi/ fysiologi et detaljert forslag hvordan du selvstendig kan tilegne deg fagstoffet.

Relevant for sykepleie:


NOKUT-eksamen: Læringsmål og faginnhold utarbeidet av arbeidsgruppe for nasjonal delekssamen i anatomi, fysiologi og biokjemi finnes her: Læringsmål anatomi fysiologi sykepleie

Lykke til!