Quiz – Huden og temperaturreguleringen

Nedenfor er det fire utsagn om temperaturreguleringen: Hvilke to utsagn er riktige?

1. Når vi svetter, øker kroppstemperaturen.
2. Når vi svetter, minsker fordampingen fra huden.
3. Når blodårer i huden utvider seg, øker varmetapet.
4. Når blodårer i huden utvider seg, reduseres kroppstemperaturen.
(Kilde: Nokut)