Quiz – Det endokrine systemet

Nervecellene i hypothalamus skiller ut hormoner, hva kalles disse?