Quiz – Anatomiske tegninger

Hva er fagbegrepet for hodeskalle?
Hva er fovea costalis superior?
Hva er fovea costalis inferior?