Quiz – Anatomiske tegninger

Hva er fagbegrepet for halsvirveler?