Quiz – Anatomiske tegninger

Hva betyr lamina?
Hva er anulus fibrosus?
Hva er fagbegrepet for ribbein?