Quiz – Forplantningen

Hva heter glans penis på norsk?