Quiz – Celler og vev

Hvilken funksjon har lysosomer i en celle?
(Kilde: Nokut)