Quiz – Celler og vev

Hva slags vevstyp er bruskvev?