Quiz – Bevegelsesapparatet II – Fordypning i skjelett- og leddanatomi

Hva er fagbegrepet for foroverkrumming av ryggraden i frontalplan?
Hva er et myotom?
Hva betyr fleksjon?