Quiz – Bevegelsesapparatet II – Fordypning i skjelett- og leddanatomi

Hva er fovea costalis inferior?
Hva heter bekkenett på latin?
Hva heter brystvirvlene på latin?