Quiz – Bevegelsesapparatet II – Fordypning i skjelett- og leddanatomi

Hva er fagbegrepet for sidebøyning i ryggsøylen?