Quiz – Bevegelsesapparatet II – Fordypning i skjelett- og leddanatomi

Hva er fagbegrepet for hånd?
Hva heter halsvirvlene på latin?
Hva er fovea costalis superior?