Quiz – Bevegelsesapparatet II – Fordypning i skjelett- og leddanatomi

Hva betyr fleksjon?
Hva betyr lamina?
Hva heter halsvirvlene på latin?