Quiz – Bevegelsesapparatet II – Fordypning i skjelett- og leddanatomi

Hva er fagbegrepet for foroverkrumming av ryggraden i frontalplan?