Quiz – Bevegelsesapparatet II – Fordypning i skjelett- og leddanatomi

Hva heter halebeinet på latin?
Hva er fagbegrepet for spolebein?
Hva er fagbegrepet for brystbein?