Quiz – Bevegelsesapparatet II – Fordypning i skjelett- og leddanatomi

Hva er fagbegrepet for når det er økt krumning utover av virvelsøylen i sideplan, og forkommer mest frekvent i brystdelen?
Hva er fagbegrepet for noe som ligger på spolebeinsiden?
Hva heter mellomvirvelskive på latin?