Quiz – Bevegelsesapparatet II – Fordypning i skjelett- og leddanatomi

Hva er fagbegrepet for skinnebein?
Hva er et myotom?
Hva betyr foramen vertebrale?