Quiz – Bevegelsesapparatet II – Fordypning i skjelett- og leddanatomi

Hva er fagbegrepet for lårbein?
Hva er fagbegrepet for skulderblad?
Hva er fagbegrepet for overarm?