Quiz – Fordøyelsessystemet

Hvilken funksjon har IF (intrinsic factor)?