Quiz – Nyre og urinveiene

Hva stimulerer EPO til?