Quiz – Nyre og urinveiene

Hva inngår i øvre og nedre urinveier? (på norsk)