Quiz – Nyre og urinveiene

Hva slags celler består tubulussystemet av?