Quiz – Nyre og urinveiene

Hva er metabolsk alkalose?