Quiz – Nyre og urinveiene

Hva heter noe som har med urinblæren å gjøre på gresk?