Quiz – Nyre og urinveiene

Hva er effekten av Angiontensin II ?