Quiz – Nyre og urinveiene

Hva er fagbegrepet for urinleder?