Quiz – Nyre og urinveiene

Hvordan påvirkes blodet når det skilles ut mer karbondioksid (CO2) gjennom økt ventilasjon?
(Kilde: Nokut)