Quiz – Nyre og urinveiene

Hvilket utsagn om renin-angiotensin-aldosteronsystemet (RAAS) er riktig?
(Kilde: Nokut)