Quiz – Nyre og urinveiene

pH:
Løsninger med pH under ... er sure, de som har pH over ... er alkaliske ?