Quiz – Nyre og urinveiene

Hvilket utsagn om nyrene er riktig?
(Kilde: Nokut)