Quiz – Respirasjonssystemet

Hva er fagbegrepet for utpust?