Quiz – Respirasjonssystemet

Hva er det motsatte av medialt?