Quiz – Sirkulasjonssystemet

Hvilke tre lag har vi i arterieveggen?