Quiz – Sirkulasjonssystemet

Hvilken fase er hjerte i dersom pulmonalklaffen og aortaklaffen er åpne?