Quiz – Sirkulasjonssystemet

Hva heter området mellom lungene?