Quiz – Sansene

Hva er funksjonen til tårevæske og hvor produseres tårevæske?