Quiz – Sansene

Hvilke øreknoklene finnes i mellomøret?