Quiz – Sansene

Skarpsynet i netthinnen er lokalisert til den ... ?