Quiz – Bevegelsesapparatet I – Skjelettet og musklene

Hvilken funksjon har epifyseskiven?
(Kilde: Nokut)