Quiz – Bevegelsesapparatet I – Skjelettet og musklene

Hva finnes mellom ryggvirvlenes virvellegeme?