Quiz – Bevegelsesapparatet I – Skjelettet og musklene

Hva er prosessus transversus?