Quiz – Bevegelsesapparatet I – Skjelettet og musklene

Hvilket av følgende utsagn er riktig?
(Kilde: Nokut)