Quiz – Bevegelsesapparatet I – Skjelettet og musklene

Hva er fagbegrepet for når det er økt krumning utover av virvelsøylen i sideplan, og forkommer mest frekvent i brystdelen?