Quiz – Bevegelsesapparatet I – Skjelettet og musklene

Hva er fagbegrepet for brystbein?