Quiz – Bevegelsesapparatet I – Skjelettet og musklene

Hvor mange brystvirvler (thorakale virvler) finnes?