Quiz – Bevegelsesapparatet I – Skjelettet og musklene

Hva kjennetegner hjertemuskelceller?