Quiz – Bevegelsesapparatet I – Skjelettet og musklene

Hva er det medisinske navnet på kinnbeinet?