Columna vertebralis (ryggsøylen)

 • Anulus fibrosus
  • Mellomvirvelskivene består av en indre nucleus pulposus, som er en geléliknende støtpute av vann og proteoglykaner, samt en ytre anulus fibrosus, som består av tettpakkede fibre. Med alderen reduseres mengden vann i nu-cleus pulposus, og gradvis blir skiven mer fibrøs og uten noe klart skille mellom nucleus og annulus (Malfair D, Baell DP. Im-aging the degenerative diseases of the lumbar spine. Magn Reson Imaging Clin N Am 2007; 15: 221?–?38.)
 • Corpus vertebrae
  • Virvellegeme
 • Discus intervertebralis
  • Mellomvirvelskive
 • Fleksjon (ryggsøylen)
  • Fleksjon og ekstensjon beskriver to motsatte bevegelsesakser i sagittalplanet. For eksempel å bøye armen forover (fleksjon) og å trekke den bakover.
 • Foramen intervertebrale
  • Virvelhullet, er hullene mellom to virvlene.
 • Foramen transversarium
  • En av to åpninger i ryggvirvlene der den dype halsarterien passerer.
 • Foramen vertebrale
  • Virvelhullet
 • Fovea costalis inferior
  • Den underordnede kostale faset-ten (eller underordnede costal fovea) er et sted hvor en ribbe danner et ledd med det underlig-gende aspektet av kroppen til en virvel.
 • Fovea costalis superior
  • Den overliggende kostale faset-ten (eller overliggende costal fovea) er et sted hvor en ribbe danner et ledd med det overlig-gende aspektet av kroppen til en virvel.
 • Kyfose
  • Kyfose kalles det når det er økt krumning utover av virvelsøylen i sideplan, og forkommer mest frekvent i brystdelen
 • Lamina
  • Lamina betyr hinne, tynn skive, eller sjikt.
 • Laterofleksjon (ryggsøylen)
  • Sidebøyning
 • Lordose
  • Foroverkrumming av ryggraden i frontalplan.
 • Nucleus pulposus
  • Mellomvirvelskivene består av en indre nucleus pulposus, som er en geléliknende støtpute av vann og proteoglykaner, samt en ytre anulus fibrosus, som består av tettpakkede fibre. Med alderen reduseres mengden vann i nu-cleus pulposus, og gradvis blir skiven mer fibrøs og uten noe klart skille mellom nucleus og annulus (Malfair D, Baell DP. Im-aging the degenerative diseases of the lumbar spine. Magn Reson Imaging Clin N Am 2007; 15: 221?–?38.)
 • Os coccyges
  • Halebeinet
 • Pelvis
  • Bekkenet
 • Processus articularis inferior
  • Leddtagg
 • Processus articularis superior
  • Leddtagg
 • Processus spinosus
  • Eit knokkelframspring (processus) er eit utskot eller ei utvekst av cellevev frå ein større lekam.
 • Prosessus transversus
  • Virvlenes tverrtagger
 • Sacrum
  • Korsbeinet
 • Vertebrae cervicales
  • Halsvirvlene
 • Vertebrae lumbales
  • Lendevirvlene
 • Vertebrae thoracicae
  • Brystvirvlene