Arbeidsbok Anatomi Bevegelsesapparatet

ARBEIDSBOK ANATOMI BEVEGELSESAPPARATET 

  • Arbeidsboken er spesielt skrevet for studenter som studerer helsefag eller idrett.
  • Oppgavene i arbeidsboken baserer seg på samlede eksamensspørsmål i anatomi og fysiologi innenfor helsefagene de siste årene i Norge.
  • I tillegg inneholder arbeidsboken supplerende fagstoff som ikke finnes i pensumlitteraturen.
  • Boken er spesielt tenkt som en supplerende oppgavesamling.
  • Boken inneholder ulike typer oppgaver og mer enn 120 illustrasjoner.
  • Ringbinding
  • ISBN: 978-82-8190-022-6
  • Sider: 124

Kjøp via > www.adlibris.no