Golgiapparat

Golgiapparat er en organelle i cellen hvor glykoproteiner som dannes i cellen gjøres ferdig og lagres, golgiapparatet er kontrollsenteret for proteinsorteringen.

Det består av en rekke avflatede membransekker, cisterner, som ligger veldig tett sammen. De henger ikke sammen med endoplasmatisk retikulum (ER), men har en forbindelse ved at vesikkler som snøres av fra ER, smelter sammen og danner nye cisterner. Slik blir proteiner overført fra ER til golgiapparatet. Apparatet raffinerer, pakker og leverer ferdig syntetiserte proteiner fra ER.