Pronasjon

Pronasjon er en rotasjon eller innoverdreining av foten eller underarmen. I pronert tilstand vil håndflaten vende nedover eller bakover mens foten er vridd med den indre fotrand nedover. Pronasjon er det motsatte av supinasjon.