Supinasjon

Supinasjon (fra latin: supinare – «bøye bakover») er en rotasjon eller utoverdreining av foten eller underarmen. I supinert tilstand vil håndflaten vende oppover eller utover mens foten er vridd med ytre (laterale) fotrand nedover.