Temaoversikt

Arbeidsomfanget totalt: Sirka 180 timer.

Obs!

Bevegelsesapparatet I og Bevegelsesapparatet II er svært omfattende. Jobbe med disse begge temaer parallelt til de andre temaer. Men husk, gjøre Fagspråk og topografisk anatomi og Celler og vev før du begynner med Bevegelsesapparatet I og Bevegelsesapparatet II.