Blod og immunsystemet

Anatomi lymfeknuter

Blod består av blodplasma og blodceller. Blodplasmaet er en fargeløs væske. Blodcellene transporteres gjennom blodplasmaet. Blodet får sin karakteristiske rødfarve fra det jernholdige proteinet hemoglobin i blodcellene. Et voksent menneske har mellom fire og seks liter blod avhengig av kjønn, høyde og vekt.

Immunforsvaret, eller immunsystemet, er en organismes forsvar mot biologiske fremmedlegemer. Alle organismer har en form for immunforsvar, måten det fungerer på kan variere sterkt. For mennesket – og de fleste andre pattedyr – er immunforsvaret delt opp i en ytre og en indre del. Det indre forsvaret deles opp i to deler, det medfødte og det ervervede immunsystemet.

Lymfeknuter er innskutte filtre i lymfebanen. De finnes stort sett i lysken, axillen (armhulen), på halsen og i thorax og bukhulen ved de store kar. Lymfeknuter er som tredimensjonale filtre som filtrerer lymfen. Inne i filteret finnes immunceller. Lymfen bringer fremmede partikler og bakterier til knutene. Det går også blodkar til lymfeknutene. Lymfeknutene er bønneformede og har en diameter på ca. 0,1 til 1cm.

 


Mål og forventet læringsutbytte

Det forventes at du:

 • Kan forklare blodets viktigste oppgaver.
 • Kan beskrive hovedkomponentene i blodet
 • Kan beskrive AB0-systemet og Rh-systemet.
 • Kan forklare begrepene det spesifikke og det uspesifikke forsvaret.
 • Kan beskrive organene som inngår i de ulike delene av immunforsvaret, deres beliggenhet og funksjon.
 • Kan nevne de ulike lymfocyttene og forklare deres funksjon/rolle i immunforsvaret.

Detaljert læringsutbyttebeskrivelse og faginnhold for dette temaet, spesielt for sykepleie finnes >her.


“Hvordan jobbe med Blod og immunsystemet”?

Her finner du et forslag til hvordan du kan arbeide med dette temaet:

 1. Se følgende videoer: Blod og immunsystemet
 2. Lese i boka Menneskekroppen hele kapittel «Blodet»
 3. Lese i boka Menneskekroppen hele kapittel «Immunsystemet»
 4. Test deg selv Quiz – Blod og immunsystemet

Arbeidsomfanget: Sirka 8 timer


Sentrale ord og begreper som du bør kjenne til:

 • AB0-systemet
 • Antigen
 • Antistoff
 • B-lymfocytter
 • Diapedese
 • Erytrocytter
 • Erytropoietin
 • Fibrinolyse
 • Granulocytter
 • Hematokrit
 • Hemoglobin
 • Hemostase
 • Hukommelsesceller
 • Immunisering
 • Immunitet
 • Inflammasjon
 • Kjemotakse
 • Koagulasjon
 • Koagulasjonsfaktorer
 • Komplementsystemet
 • Leukocytter
 • Lymfocytter
 • Makrofager
 • Monocytter
 • Opsoniner
 • Plasma
 • Plateplugg
 • Rh-systemet
 • Selvtoleranse
 • Serum
 • Stamceller
 • T-hjelpecelle)
 • T-lymfocytter (T-angrepscelle/cytotoksiske celle)
 • Trombocytter
 • Uspesifikke og spesifikke forsvarsmekanismer
 • Vevstypemolekyl (MHC I og MHC II)