Det endokrine systemet

anatomi endokrine system

Det endokrine system består av hormonproduserende kjertler. 

Disse finnes bl.a. i hjernen (hypofysen og epifysen), i halsen (skjoldbruskkjertelen), i magen (binyrene og bukspyttkjertel), samt i underlivet (eggstokker og testikler). Endokrine kjertler er kroppens hormonproduserende kjertler.

Det endokrine system er altså et av kroppens to indre kommunikasjonssystem som ved hjelp av de endokrine kjertler danner hormoner som så blir sendt med blodet til alle deler av kroppen. Slik blir informasjon sendt til de forskjellige cellene i kroppen sånn at cellene hele tiden tilpasser sitt aktivitetsnivå til kroppens behov.

Hormonenes virkning ute i kroppen forutsetter at de enkelte celler har reseptorer som er tilpasset hormonet. Mange hormonreaksjoner skjer også som et samspill mellom flere hormoner, der de innbyrdes forsterker eller begrenser det enkelte hormonets virkning på målcellene. For eksempel er reguleringen av blodsukker primært regulert av hormonene insulin og glukagon som skilles ut fra bukspyttkjertelen. Begge hormonene er tilstede i blodet, men balansen mellom dem sørger for å opprettholde et stabilt blodsukkernivå. I tillegg til glukagon er også andre hormoner involvert i heving av blodsukkeret (kortisol, adrenalin og veksthormon med flere).

I hypofysen dannes flere hormoner som virker på forskjellige hormonproduserende kjertler ofte for å stimulere hormonproduksjonen i disse kjertlene.


Mål og forventet læringsutbytte

Det forventes at du:

 • Kan nevne og navngi på en figur de endokrine organene og kan beskrive de enkelte organenes beliggenhet og deres funksjon
 • Kan nevne følgende hormoner fra hypofysens forlapp og beskriv deres funksjon:
  • GH (veksthormon)
  • ACTH (adrenokortikotropt hormon)
  • TSH (tyreoideastimulerende hormon)
  • FSH (follikkelstimulerende hormon)
  • LH (luteiniserende hormon), Prolaktin
 • Kan nevne følgende hormoner fra hypofysens baklapp og beskriv deres funksjon:
  • Oksytocin
  • ADH (antidiuretisk hormon)
 • Kan nevne følgende hormoner fra skjoldkjertelen og beskriv deres funksjon:
  • T3 (trijodtyronin)
  • T4 (tyroksin)
 • Kan beskrive funksjonen til insulin og glukagon
 • Kan nevne følgende binyrebarkhormonene og beskriv deres funksjon:
  • Aldosteron
  • Kortisol
  • Androgener

Detaljert læringsutbyttebeskrivelse og faginnhold for dette temaet, spesielt for sykepleie finnes >her


“Hvordan jobbe med Det endokrine systemet”?

Her finner du et forslag til hvordan du kan arbeide med dette temaet:

 1. Se følgende videoer: Det endokrine systemet
 2. Lese i boka Menneskekroppen hele kapittel «Det endokrine systemet»
 3. Arbeide med alle oppgavene i kapittel «Det endokrine systemet» i Arbeidsbok Anatomi eller i Arbeidsbok anatomi for paramedisin, paramedic
 4. Test deg selv: Quiz – Det endokrine systemet

Arbeidsomfanget: Sirka 10 timer


Sentrale ord og begreper som du bør kjenne til:

 • Binyrene (glandulae suprarenales)
 • Aldosteron
 • Kortisol
 • Androgener
 • Biskjoldkjertlene (glandulae paratyreoideae)
 • Brissel (thymus)
 • Bukspyttkjertelen (pankreas)
  • Langerhanske øyer
  • Insulin
  • Glukagon
 • Eggstokker (ovarier)
 • Hypofyse
 • Hypofysebaklappen
 • Skjoldkjertelen (glandula thyreoidea)
  • T3 (trijodtyronin)
  • T4 (tyroksin)
 • Hypothalamus
 • Hypofyseforlappen
 • GH (veksthormon)
 • ACTH (adrenokortikotropt hormon)
 • TSH (tyreoideastimulerende hormon)
 • FSH (follikkelstimulerende hormon)
 • LH (luteiniserende hormon)
 • Prolaktin
 • Hypothalamus
 • Konglekjertelen (epifysen eller glandula pinealis)
 • Testikler (testes)