Fordøyelsessystemet

anatomi Fordøyelsessystemet

Fordøyelsessystemet inkluderer sju organer og seks kjertler eller cellevev med kjertellignende funksjon (kjertelceller eller cellekjertler).

Dette er i tillegg til munnhulen (cavum oris) og endetarmsåpningen (anus) også (i rekkefølge) svelget (farynxs), spiserøret (oesofagus), magesekken (ventrikkelen), tynntarmen (duodenum, jejunum og ileum), tykktarmen (colon) og endetarmen (rectum).

I forbindelse med fordøyelseskanalen finnes også et antall kjertler, som spyttkjertlene, leveren, galleblæra og bukspyttkjertelen. I tillegg finnes det magekjertler og tarmkjertler, som begge egentlig er cellevev med kjertelfunksjoner (kjertelceller) som sitter i slimhinnene i henholdsvis magesekken og tynntarmen.

Tegningen er hentet fra Arbeidsbok anatomi og viser galleblæren, tolvfingertarmen (duodenum) og bukspyttkjertelen (pankreas).


Mål og forventet læringsutbytte

Det forventes at du:

 • Kan navngi og anatomisk plassere strukturer i fordøyelsessystemet og beskrives deres funskjon
 • Kan beskrive tynntarmens plassering, og tarmveggens oppbygning og funksjon
 • Kan beskrive bukhinnen/peritoneum og deres funksjon
 • Kan beskrive peritonealhulen
 • Kan beskrive leverens og galleblærens plassering og funksjon
 • Kan forklare nedbryting og opptak (absorbsjon) av karbohydrater, proteiner og fett i fordøyelsessystemet
 • Kan forklare hvordan nedbryting og opptak av næringsstoffer reguleres

Detaljert læringsutbyttebeskrivelse og faginnhold for dette temaet, spesielt for sykepleie finnes >her


“Hvordan jobbe med Fordøyelsessystemet”?

Her finner du et forslag til hvordan du kan arbeide med dette temaet:

 1. Se følgende videoer: Fordøyelsessystemet
 2. Lese i boka Menneskekroppen hele kapittel «Fordøyelsessystemet»
 3. Arbeide med alle oppgavene i kapittel «Fordøyelsessystemet» i Arbeidsbok Anatomi eller i Arbeidsbok anatomi for paramedisin, paramedic
 4. Test deg selv: Quiz – Fordøyelsessystemet

Arbeidsomfanget: Sirka 10 timer


Sentrale ord og begreper som du bør kjenne til:

 • Munnhule (cavum oris) med 32 tenner (dentes)
 • Spyttkjertler
  • Glandula parotis
  • Glandula sublingualis
  • Glandula submandibularis
 • Svelget (farynx)
 • Svelgmandler (tonsiller)
 • Spiserør (øsofagus)
 • Magemunnen (cardia, kardia), overgangen mellom spiserøret og magesekken
 • Magesekken (latin: ventrikkel; gresk: gaster)
 • Pylorus (lukkemuskel mellom ventrikkel og tolvfingertarm)
 • Tynntarm (intestinum tenue)
  • Duodenum
  • Jejunum
  • Ileum
 • Tynntarmveggen
  • Mukosa
  • Submukosa
  • Muscularis (glatt muskulatur)
  • Serosa
  • Slimhinnen
  • Folder
  • Tarmtotter
  • Mikrovilli
  • Krypter eller fordypninger
 • Lever (hepar)
 • Galleblære (vesica fellea eller vesica biliaris)
 • Galleganger
 • Bukspyttkjertel (pankreas)
 • Tykktarm (colon)
  • Blindtarm (cøkum)
  • Blindtarmsvedheng (appendiks)
  • Colon ascendens
  • Colon transversum
  • Colon descendens
  • Colon sigmoideum
 • Endetarm (rektum)
 • Endetarmsåpning (anus) med lukkemuskulatur (sfinktere)
 • Portvenen
 • Bukhinnen (peritoneum)
 • Peritonealhulen
 • Krøs (mesenterium)
 • Navle (umbilicus)