Sansene

Anatomi Sansene

Sansesystem beskriver de deler av et nervesystem som formidler signaler fra individets mottaksapparat (reseptororganer) for inntrykk fra indre eller ytre miljø til behandling og eventuell reaksjon i andre deler av nervesystemet.
Ikke all sansning er bevisstgjort til enhver tid.
Noe forenklet kan man si at sansene er den del av nervesystemet som inkluderer syn, smak, føling, høring og lukting.

Tegningen er hentet fra Arbeidsbok anatomi.


Mål og forventet læringsutbytte

Det forventes at du:

 • Kan beskrive ørets- / hørselssystemets oppbygning og funksjon og kan navngi en skisse av øret
 • Kan beskrive hvordan et lydsignal ledes fra omgivelsene og inn til hjernen ut i fra følgende momenter: ytre øregang, trommehinnen, hammeren, ambolten, stigbøylen, det ovale vinduet, sneglehuset, sanseceller (hårceller) på basilarmembranen, hørselsnerven, hørselsbarken
 • Kan beskrive likevektsorganets oppbygning og funksjon med bueganger og otolittorgan
 • Kan beskrive øyets oppbygning og funksjon og kan navngi en skisse av øyet
 • Kan beskrive synsbanenes forløp og funksjonog ut ifra dette hvor i hjernen synsinntrykk fra de forskjellige delene av synsfeltet ender opp
 • Kan beskrive øyemusklenes funksjon
 • Kan navngi og beskrive smakscellenes plassering, anatomi og funksjon
 • Kan navngi og beskrive luktecellenes plassering, anatomi og funksjon

Detaljert læringsutbyttebeskrivelse og faginnhold for dette temaet, spesielt for sykepleie finnes >her


“Hvordan jobbe med Sansene”?

Her finner du et forslag til hvordan du kan arbeide med dette temaet:

 1. Se følgende videoer: Sansene
 2. Lese i boka Menneskekroppen hele kapittel “Sansene
 3. Arbeide med alle oppgavene i kapittel “Sansene” i Arbeidsbok Anatomi eller i Arbeidsbok anatomi for paramedisin, paramedic
 4. Test deg selv: Quiz sansene

Arbeidsomfanget: Sirka 10 timer


Sentrale ord og begreper som du bør kjenne til:

 • Hjernebarken
 • Ytre øregang
 • Trommehinnen
 • Hammeren
 • Ambolten
 • Stigbøylen (stapes)
 • Det ovale vinduet
 • Sneglehuset (cochlea)
 • Sanseceller (hårceller) på basilarmembranen
 • Hørselsnerven
 • Hørselsbarken
 • Likevektsorgan
 • Buegangene
 • Øretrompeten
 • Cornea (hornhinne)
 • Iris (regnbuehinne)
 • Pupille
 • Ciliarlegeme
 • Linse
 • Kammervæske
 • Glasslegeme
 • Bindevevshinne (konjunktiva)
 • Senehinne (sklera)
 • Årehinne (koroidea)
 • Netthinne (retina)
 • Stavene
 • Tappene
 • Den gule flekken med sentralgropen
 • Den blinde flekken
 • N. opticus (hjernenerve II)