Bevegelsesapparatet III – Fordypning i muskelanatomi og -fysiologi

Anatomi Bevegelsesapparatet Paramedisn

Bevegelsesapparatet II – Fordypning i muskel-skjelett anatomi for paramedisin og paramedic” er spesielt tenkt for studenter som studerer paramedisin eller paramedic.

Som paramedisiner/ paramedic arbeider du selvstendig ved akutt sykdom og livstruende skader. Derfor trenger du god kunnskap om bevegelsesapparatet. (Mer omfattende enn sykepleier.)

 

 


Mål og forventet læringsutbytte

Skjelettet – det forventes at du:


“Hvordan jobbe med Bevegelsesapparatet II – Fordypning i skjelett- og leddanatomi “?

Her finner du et forslag til hvordan du kan arbeide med dette temaet:

 1. Se følgende videoer: Bevegelsesapparatet
 2. Arbeide med alle oppgavene fra side 1 til 104 i Arbeidsbok Anatomi Bevegelsesapparatet 

!Men du trenger ikke:
S. 42 oppg. 1
S. 45 oppg. 3, 4
S. 47 oppg. 7
S. 51 oppg. 1
S. 53 oppg. 3
S. 55 oppg. 6
S. 56 oppg. 1b
S. 57 oppg. 2a, 4
S. 59 oppg. 6
S. 65 oppg. 7
S. 67 oppg. 1
S. 68 oppg. 3
S. 78 oppg. 1
S. 83 oppg. 1b
S. 85 oppg. 1 siste to punktene
S. 87 oppg. 1
S. 91 oppg. 8, 9
S. 93 oppg. 1, 2
S. 94 oppg. 3
S. 96 oppg. 1
S. 97 oppg. 2
S. 98 oppg. 5
S. 104 oppg. 10

arbeidsbok anatomi bevegelsesapparatet

3. Test deg selv: Quiz med mer enn hundre spørsmål til fordypning i skjelett- og leddanatomi: Quiz – Bevegelsesapparatet II – Fordypning i skjelett- og leddanatomi

Arbeidsomfanget: Sirka 40 timer


Sentrale ord og begreper som du bør kjenne til:

 • Columna vertebralis (Ordforklaringer finnes >her)
  • Anulus fibrosus
  • Corpus vertebrae
  • Discus intervertebralis
  • Discus intervertebralis (mellomvirvelskive)
  • Fleksjon (ryggsøylen)
  • Foramen intervertebrale
  • Foramen transversale
  • Foramen vertebrale
  • Fovea costalis inferior
  • Fovea costalis superior
  • Kyfose
  • Lamina
  • Laterofleksjon (ryggsøylen)
  • Lordose
  • Nucleus pulposus
  • Os coccyges (halebeinet)
  • Pelvis
  • Processus articularis inferior
  • Processus articularis superior
  • Processus spinosus
  • Prosessus transversus
  • Sacrum (korsbeinet)
  • Vertebrae cervicales (halsvirvlene)
  • Vertebrae lumbales (lendevirvlene)
  • Vertebrae thoracicae (brystvirvlene)
 • Costae (ribbene) og Sternum (brystbeinet)
  • Clavicula
  • Corpus sterni
  • Corpus vertebrae
  • Costae (ribbene)
  • Foramen vertebrale
  • Manubrium
  • Pectus excavatum
  • Processus spinosus
  • Processus transversus
  • Processus xiphoideus
 • Cranium (kraniet, hodeskallen)
  • Cellulae ethmoidales
  • Mandibula
  • Maxilla
  • Orbita
  • Os ethmoidale
  • Os frontale
  • Os nasale
  • Os occipitale
  • Os parietale
  • Os sphenoidale
  • Os temporale
  • Os zygomaticum
  • Processus mastoideus
  • Processus styloideus
  • Sella turcica
  • Sinus frontalis
  • Sinus maxillaris
  • Sinus sphenoidalis
  • Sutura coronalis
  • Sutura lambdoidea
 • Pelvis (Bekkenet)
  • Acetabulum
  • Articulatio sacroiliaca (iliosacralleddet)
  • Crista iliaca
  • Foramen obturatum
  • Iliosacralledd (Articulatio sacroiliaca)
  • Os ilium
  • Os ischia
  • Os pubis
  • Spina iliaca anterior inferior
  • Spina iliaca anterior superior
  • Spina ischiadica
  • Symphyse
  • Symphysis pubis
  • Tuber ossis ischii
 • Femur (lårbeinet)
  • Abduksjon
  • Caput femoris
  • Collum femoris
  • Condylus lateralis
  • Condylus medialis
  • Ekstensjon
  • Epicondylus lateralis
  • Epicondylus medialis
  • Fleksjon
  • Foramen obturatum
  • Fossa intercondylaris
  • Innoverrotasjon og utoverrotasjon
  • Ligamentum iliofemorale
  • Ligamentum ischiofemorale
  • Ligamentum pubofemorale
  • Os coccyges
  • Os coxae
  • Os pubis
  • Sacrum
  • Trochanter major
  • Trochanter minor
 • Crus (leggen) og Articulatio genus (kneleddet)
  • Apex patellae
  • Articulatio tibiofibularis
  • Articulatio tibiofibularis distalis
  • Articulatio tibiofibularis superior
  • Basis patellae
  • Caput fibulae
  • Condylus lateralis tibiae
  • Condylus medialis tibiae
  • Corpus fibulae
  • Epicondylus lateralis femoris
  • Epicondylus medialis femoris
  • Fibula
  • Korsbåndene
  • Ligamentum patellae
  • Malleolus lateralis
  • Malleolus medialis
  • Membrana interossea
  • Meniscus lateralis
  • Meniscus medialis
  • Patella
  • Sidebånd (Ligamentum collaterale laterale)
  • Tibia
  • Tuberositas tibiae
 • Pes (foten)
  • Calcaneus
  • Hallux (stortåen)
  • Os cuboideum
  • Os cuneiforme intermedium
  • Os cuneiforme laterale (eller Os cuneiforme I – III)
  • Os cuneiforme mediale
  • Os naviculare
  • Ossa digitorum pedis (eller Ossa digiti pedis eller Digitus pedis (tå))
  • Ossa metatarsalia I – V
  • Phalanges proximales
  • Phalanx distalis
  • Phalanx media
  • Phalanx proximalis
  • Sesambein
  • Talus
  • Tuber calcanei
 • Scapula og Clavicula (kragebeinet)
  • 1. Ribbein
  • Acromion
  • Angulus
  • Clavicula
  • Costalbrusk (cartilago costalis)
  • Humerus
  • Inferior
  • Ligamentum acromioclaviculare
  • Ligamentum coracoacromiale
  • Ligamentum coracoclaviculare
  • Manubrium sterni
  • Margo
  • medialis
  • Processus coracoideus
  • superior
 • Radius (spolebenet) og Ulna (albuebenet) og Articulatio cubiti (albueleddet)
  • Caput radii
  • Caput ulnae
  • Olecranon
  • Pronasjon
  • Radius
  • Supinasjon
  • Ulna
 • Ossa carpi (håndens knokler)
  • Abduksjon (tommelfingern)
  • Adduksjon (tommelfingern)
  • Art. carpometacarpalia
  • Caput ulnae
  • DIP
  • Distale falang (=endefalang)
  • Distale falang (=endefalang)
  • Dorsalfleksjon = Ekstensjon (håndleddet)
  • Fingerekstensjon
  • Fingerfleksjon
  • Fingersamling
  • Fingersprik
  • Håndleddet (proksimale)
  • Mediale falang (=midtfalang)
  • Mellomhånds knokler (ossa metacarpi): Os scaphoideum (båtbeinet)
  • Metacarpofalangealledd
  • Opposisjon (tommelfingern)
  • Os capitatum (hodebeinet)
  • Os hamatum (krokbeinet)
  • Os lunatum (månebeinet)
  • Os pisiforme (ertbeinet)
  • Os trapezium (store mangekantben)
  • Os trapezoideum (lille mangekantben)
  • Os triquetrum (pyramidebeinet)
  • PIP
  • Proximale falang (=grunnfalang) og 1. til 5. metacarp
  • Radialabduksjon = Radialdeviasjon (håndleddet)
  • Ulnarabduksjon = Ulnardeviasjon (håndleddet)
  • Volarfleksjon = Fleksjon (håndleddet)