Celler og vev

En celle er den strukturelle og funksjonelle enheten alle levende organismer er bygget opp av, og den minste biologiske enheten som kan opprettholde en selvstendig metabolisme. Ordet «celle» kommer av det latinske cella, «lite kammer».
Noen organismer, som bakterier, er encellede, mens andre, som mennesker, er flercellede.

Anatomi Celle

Størrelsen på de fleste plante- og dyreceller varierer mellom 1 og 100 mikrometer. I en menneskekropp er tallet menneskelige celler, anslått til å være nesten 40 billioner, samt et like stort antall mikroorganismeceller.

Vev er en sammenkobling av celler som utfører samme oppgave i en organisme.

Histologi er et medisinsk uttrykk fra gresk, og betyr «vevslære». Det er den disiplin som befatter seg med anatomiske studier av vev i mikroskopet.


Mål og forventet læringsutbytte

Det forventes at du:

 • Kan beskrive oppbyggingen og struktur av cellen og dens tilhørende celleorganeller
 • Kan lage en skisse av en celle og navngi de viktigste organellene
 • Kan beskrive de vesentlige funksjoner til de viktigste organellene cellen har
 • Kan beskrive cellekjernens struktur og funksjon
 • Kan beskrive celledeling, genetisk variasjon og arv
 • Kan beskrive cellemembranens oppbygning og funksjon
 • Kan forklare proteinsyntesen
 • Kan nevne de hovedtypene av vev, og kan beskrive hva som karakteriserer dem

Detaljert læringsutbyttebeskrivelse og faginnhold for celler, arv og vev, spesielt for sykepleie finnes >her.


“Hvordan jobbe med temaet Celler og Vev”?

Her finner du et forslag til hvordan du kan arbeide med temaet Celler og Vev:

 1. Se følgende videoer: Celler og vev
 2. Lese i boka Menneskekroppen i kapittel «Celler» om:
  • «Hovedtrekk ved dyreceller»
  • «Cellens oppbygning og funksjon»
  • «Transport gjennom cellemembranen»
 3. Arbeide med alle oppgavene i kapittel «Celler» i Arbeidsbok Anatomi eller i Arbeidsbok anatomi for paramedisin, paramedic
 4. Lese i boka Menneskekroppen hele kapittel «Fra celler til kropp»
 5. Arbeide med alle oppgavene i kapittel «Histologi – Vev» i Arbeidsbok Anatomi eller i Arbeidsbok anatomi for paramedisin, paramedic
 6. Test deg selv: Quiz – Veller og vev

Arbeidsomfanget: Sirka 10 timer


Sentrale ord og begreper som du bør kjenne til:

Celler:

 • Aminosyrer
 • Cellekjerne, Kjernelegeme
 • Cellemembran, Kjernemembran
 • Celleskjelett, Mikrofilament
 • Cytoplasma
 • DNA
 • Glatt endoplasmatisk retikulum
 • Kornet endoplasmatisk retikulum
 • Golgiapparatet
 • Ionekanal, Ionepumpe
 • Kromosom
 • Lysosom
 • Mitokondriet
 • mRNA, tRNA
 • Reseptor
 • Ribosom

Histologi – Vev

 • Basalmembran
 • Bindevev eller støttevev
 • Beinvev
 • Bruskvev
 • Fettvev
 • Fibret bindevev
 • Løst bindevev
 • Cilier
 • Eksokrine kjertler
 • Epitelvev
 • Endotel
 • Enlaget epitel
 • Enlaget plateepitel
 • Enlaget sylinderepitel
 • Flerlaget plateepitel
 • Flytende vev
 • Glatt muskulatur
 • Hjertemuskulatur
 • Kjertelepitel
 • Kontraktilt vev
 • Kubisk epitel
 • Mikrovilli
 • Muskelvev
 • Nervevev
 • Overflateepitel
 • Sekretoriske epitelceller
 • Skjelettmuskulatur
 • Sylinderepitel