Huden og temperaturreguleringen

Anatomi Huden

Huden er oppbygd av forskjellige lag som dekker de underliggende musklene og de andre organene.

Hudens funksjon er å beskytte mot infeksjoner, isolasjon, produksjon av vitamin D, formidling av sanseopplevelser og regulering av kroppens temperatur.

Følesansen sitter i huden. Et voksent menneske har omtrent 2 m² hud. Tykkelsen på huden er mellom 0,2 til 4 mm. Huden utgjør omtrent 1/6 av den samlede kroppsvekten, og er det største organet på kroppen.

Huden består av tre lag, kalt overhud (epidermis), lærhud (dermis/corium) og underhud (subcutis).

I huden finnes det bl.a.:

 • Kollagen
 • Elastin
 • Hyaluronsyre
 • Kollagen er det viktigste proteinet i bindevevet hos mennesker og har høy strekkfasthet.
 • Elastin er et elastisk bindevevsprotein som finnes i lærhuden og i kroppens elastiske bånd.
 • Hyaluronsyre er en viktig bestanddel av grunnsubstansen i bindevev. Hyaluronsyre er et mukopolysakkarid -sukkerstoff som binder store mengder fuktighet. Finnes også bl.a. i leddvæsken.

Mål og forventet læringsutbytte

Det forventes at du:

 • Kan beskrive hudens anatomiske oppbygning med epidermis, dermis og subcutis og deres funskjon
 • Kan navngi en skisse som viser epidermis, dermis og subcutis
 • Kan beskrive at huden er utstyrt med ulike reseptorer som kan registrere berøring, trykk, smerte og temperatur
 • Kan tegne og navngi et hår med talgkjertel og svettekjertel
 • Kan forklare temperaturreguleringen

Detaljert læringsutbyttebeskrivelse og faginnhold for huden, spesielt for sykepleie finnes >her.


“Hvordan jobbe med temaet Huden”?

Her finner du et forslag til hvordan du kan arbeide med dette temaet:

 1. Se følgende video: Huden
 2. Lese i boka Menneskekroppen hele kapittel «Huden»
 3. Arbeide med alle oppgavene i kapittel «Huden» i Arbeidsbok Anatomi eller i Arbeidsbok anatomi for paramedisin, paramedic
 4. Lese i boka Menneskekroppen hele kapittel «Temperaturreguleringen»
 5. Test deg selv: Quiz – Huden

Arbeidsomfanget: Sirka 8 timer


Sentrale ord og begreper som du bør kjenne til:

 • Dermis (lærhud, corium)
 • Epidermis (overhud)
 • Hårsekk (hårfollikkel)
 • Melanin
 • Keratin
 • Stratum corneum (hornlaget)
 • Stratum basale (basalcellelaget)
 • Subcutis (underhud)
 • Svettekjertel
 • Talgkjertel
 • Flerlaget forhornet plateepitel
 • Melanocytter
 • Reseptorer i huden