Om læring innenfor anatomi

Anatomi og fysiologi er grunnleggende medisinske fag. Anatomi omhandler kroppens oppbygning, og fysiologi handler om hvordan en levende kropp normalt fungerer. Kunnskap om anatomi og de normale kroppsfunksjoner er derfor en forutsetning for å kunne forstå utviklingen av sykelige tilstander, og å kunne gi riktig behandling.

I forbindelse med den (framtidige) jobben din, forventes det etter gjennomført studie følgende av deg: Du skal ha kunnskap om menneskekroppens oppbygning og funksjon fordi det forventes av deg at du skal kunne:

  • «gjøre noe» med andre menneskers kropp
  • forklare noe til pasienter og pårørende
  • kommunisere med kollegaer og annet helsepersonell
  • holde deg oppdatert på forskningslitteratur

Anatomi krever faktaviten og helt konkret betyr dette:

  • At du uten hjelpemidler klarer å gjengi kroppens oppbygning i en muntlig eller skriftlig form. Eksempel: «Lårbeinet er… »
  • At du har et «indre bilde» av menneskekroppen. Det betyr at du kan lage en skisse, og klarer å tilordne anatomiske fagbegrep til et bilde, foto eller grafikk.

Anatomi må pugges – Start med en gang!
LYKKE TIL !

Hvordan lese anatomi