Nervesystemet

Anatomi Nervesystemet

Nervesystemet deles inn i sentralnervesystemet (CNS) og det perifere nervesystemet (PNS).

Sentralnervesystemet består av hjernen og ryggmargen.

Det perifere nervesystemet består av alle andre nevroner som ikke er i sentralnervesystemet, størstedelen av det som vanligvis kalles nerver (men som egentlig er nervecellenes axonprosesser).

Det perifere nervesystemet deles inn i det somatiske nervesystem og det autonome nervesystem.

Det somatiske nervesystemet er ansvarlig for koordinering av kroppens bevegelser og for mottak av ekstern stimuli.

Det autonome nervesystemet er den ikke-frivillige delen av nervesystemet, der alle prosesser i interne organer blir styrt. Det autonome nervesystemet deles inn i det sympatiske nervesystem, det parasympatiske nervesystem og det enteriske nervesystem.

 • Det sympatiske nervesystemet responderer på stress og truende farer, og øker blodtrykk og puls og andre fysiske endringer, i tillegg til å generere følelse av opphisselse.
 • Det parasympatiske nervesystemet er aktivt når et individ hviler og føler seg avslappet, og er ansvarlig for ting som sammentrekning av pupiller, senkning av puls, utvidelse av blodkar og stimulering av fordøyelse og forplantningsorganene.
 • Det enteriske nervesystem, kontrollerer direkte fordøyelsessystemet, både med sensoriske og motoriske reguleringer.

Mål og forventet læringsutbytte

Det forventes at du:

 • Kan tegne og navngi et nevron
 • Kan beskrive oppbygning og funksjon av en synapse
 • Kan beskrive inndeling i det sentrale- og perifere nervesystemet samt deres funksjon
 • Kan beskrive den fysiologiske (funksjonelle) inndelingen av nervesystemet samt deres funksjon
 • Kan beskrive hjerne- og ryggmargshinnenes plassering og funksjon
 • Kan navngi en skisse av hjernen, lillehjernen, ryggmargen og hjerne-/ryggmargshinnene, ventrikkler og spinalkanalen
 • Kan beskrive ryggmargens anatomi og funksjon, inkludert ryggmargssegmentenes oppbygning
 • Kan tegne og navngi en refleksbue
 • Kan beskrive plassering og funksjon av storhjernens fire lapper
 • Kan beskrive plassering og funksjon for følgende områder i hjernen: motorisk bark, sensorisk bark, synsbark, hørselsbark, språkområde, limbiske strukturene, talamus, hypotalamus
 • Kan beskrive plassering og funksjon til det autonome nervesystemet
 • Kan beskrive plassering til:
  • nervus phrenicus
  • n. radialis
  • n. medianus
  • n. ulnaris
  • n. ischiadicus
  • n. trigeminus
  • n. opticus
  • n. fascialis
 • Kan navngi en skisse av hjernens blodforsyning med arteria carotis, a. vertebralis, a. basilaris, a. cerebri anterior, a. cerebri media, a. cerebri posterior

Detaljert læringsutbyttebeskrivelse og faginnhold for dette temaet, spesielt for sykepleie finnes >her


“Hvordan jobbe med Nervesystemet”?

Her finner du et forslag til hvordan du kan arbeide med dette temaet:

 1. Se følgende videoer: Nervesystemet
 2. Lese i boka Menneskekroppen hele kapittel «Nervesystemet»
 3. Arbeide med alle oppgavene i kapittel «Nervesystemet» i Arbeidsbok Anatomi eller i Arbeidsbok anatomi for paramedisin, paramedic
 4. Teste deg selv: Quiz – Nervesystemet

Arbeidsomfanget: Sirka 15 timer


Sentrale ord og begreper som du bør kjenne til:

 • Autonome nervesystemet
  • Parasympatiske nervesystemet
   • Nervus vagus
  • Sympatiske nervesystemet
   • Sympatisk grensestreng
 • Nervecelle
  • Cellekropp
  • Akson
  • Dendritt
  • Nerveende
  • Myelinskjede
 • Cerebrum
 • Cerebellum
 • Talamus
 • Hypotalamus
 • Meningene (hjerne- og ryggmargshinner)
  • Dura mater
  • Araknoidea
  • Pia mater
  • Epiduralrommet
  • Subduralrommet
  • Subaraknoidalrommet
  • Blod-hjernebarrieren
 • Ganglion
  • Præganglionære nervefiber
  • Postganglionære nervefiber
 • Grå substans
 • Hvit substans
 • Hemisfære
 • Hypofysen
 • Hjernestammen
 • Mesencefalon
 • Pons
 • Medulla oblongata
 • Limbiske strukturene
 • Medulla spinalis
 • Cauda equina
 • Storhjernebarken
  • Frontallappen (pannelappen)
  • Temporallappen (tinninglappen)
  • Parietallappen (isselappen)
  • Occipitallappen (bakhodelappen)
  • Sentralfure
  • Sidefure
  • Motorisk bark
  • Somatosensorisk bark
  • Synsbark
  • Hørselsbark
  • Språkområde
 • Nevron
 • Gliaceller (f.eks.: Oligodrendocytter, Astrocytter, Mikroglia,
 • Schwannske celler)
 • Ryggmargen
  • Forhorn
  • Bakhorn
 • Sentralnervesystemet
 • Perifere nervesystemet
 • Sensoriske nervesystemet
 • Somatisk motoriske nervesystemet
  • Afferente nervefibrer (sensoriske nervecellene)
  • Efferente nervefibrer (motoriske nervecellene)
  • Spinalnerve
  • Bakhorn
  • Bakre rot
  • Forhorn
  • Fremre rot
  • Refleksbue
  • Dermatom
 • Synapse
  • Synapsespalten
  • Presynaptisk membran
  • Postsynaptisk membran
 • Hjernevæske
  • Cerebrospinalvæske (CSV)
  • Ventrikkel
  • Spinalvæsken
  • Spinalkanalen
 • Plexus
  • Plexus cervicalis
  • Plexus brachialis
  • Plexus lumbosacralis
 • Hjernenerveene
  • Nervus olfactorius (hjernenerve I)
  • Nervus opticus (hjernenerve II)
  • N. oculomotorius (hjernenerve III)
  • N. trigeminus (hjernenerve V)
  • N. facialis (hjernenerve VII)
  • N. vestibulocochlearis (hjernenerve VIII)
 • Nervus
  • N. medianus
  • N. phrenicus
  • N. radialis
  • N. ulnaris
  • N. ischiadicus
  • N. vagus