Respirasjonssystemet

Respirasjonssystemet Arbeidsbok Anatomi

Respirasjonssystemet/ åndedrettssystemet består av nese, svelg (farynx) strupehodet (larynx), luftrør (trakea), luftveisgrener (bronkialtre) og lungene (pulmones).

Respirasjonssystemet styres og reguleres fra et område i hjernen (medulla oblongata) som ligger i hjernestammen.

Funksjonen er den livsviktige utvekslingen av gasser mellom atmosfæren og kroppens tusentalls millioner celler.

Luftrøret (trakea) forbinder munnhulen og svelget (pharynx) med lungene. Trakes begynner i strupen og strekker seg fra strupehodet til høyre og venstre hovedbronkus.

Veggen i luftrøret er forsterket med bruskringer som holder røret åpent. Innsiden av luftrøret er kledd med spesialiserte slimhinneceller med flimmerhår som blant annet hjelper til med å transportere partikler opp fra luftveiene. Dette overflatelaget er der forkjølelses og influensavirus angriper.


Mål og forventet læringsutbytte

Det forventes at du:

 • Kan navngi og anatomisk plassere strukturer i luftveiene og lungene
 • Kan beskrive oppbygningen av og funksjonen til øvre og nedre luftveiene
 • Kan navngi og plassere strukturene som avgrenser brystkassen (thorax)
 • Kan beskrive pleurahinnens beliggenhet
 • Kan beskrive respirasjon, gassutvekslingen og transport av CO2 og O2 i blodet
 • Kan forklare hvordan ventilasjonen reguleres

Detaljert læringsutbyttebeskrivelse og faginnhold for dette temaet, spesielt for sykepleie finnes >her


“Hvordan jobbe med Respirasjonssystemet”?

Her finner du et forslag til hvordan du kan arbeide med dette temaet:

 1. Se følgende videoer: Respirasjonssystemet
 2. Lese i boka Menneskekroppen hele kapittel «Respirasjonssystemet»
 3. Arbeide med alle oppgavene i kapittel «Respirasjonssystemet» i Arbeidsbok Anatomi eller i Arbeidsbok anatomi for paramedisin, paramedic
 4. Teste deg selv Quiz – Respirasjonssystemet

Arbeidsomfanget: Sirka 10 timer


Sentrale ord og begreper som du bør kjenne til:

 • Alveoler
 • Bihulene (sinusene)
 • Brystveggen
 • Brystkassen (thorax)
 • Epitel
 • Interkostalmusklene
 • Luftrør (trakea eller trachea)
 • Luftveisgrener
  • Hovedbronkier
  • Bronkier
  • Bronkioler
 • Lungene (pulmones)
 • Lungelapper
  • Øvre lapp
  • Midtlapp (kun på høyre siden)
  • Nedre lapp
 • Mellomgulvet (diafragma)
 • Munnhule (cavum oris)
 • Nesehule (cavum nasi)
 • Pleura
 • Pleurahinnen
  • Indre lag/blad av pleura (pleura visceralis)
  • Ytre lag/blad av pleura (pleura parietalis)
 • Pleurahulen
 • Respiratorisk epitel
 • Respirasjonssenter
 • Strupehodet (larynx)
 • Surfactant
 • Svelg (farynx eller pharynx)