Sirkulasjonssystemet

aAntomi Sirkulasjonssystemet

Menneskets sirkulatoriske system består av blod, blodårer og hjertet. Det er funksjonelt og anatomisk tett forbundet med åndedrettssystemet.

Blodåresystemet består av arterier, vener og kapillærer. Arterier er blodårer som frakter blod ut fra hjertet. Vener er blodårer som frakter blodet tilbake til hjertet. Kapillærene er de minste blodårene og utgjør overgangen mellom arterier og vener. Kapillærene danner et nett som bringer oksygen og næring inn i vevet, og fører avfallsstoffer og karbondioksid til venene. Fra venene blir blodet frakta tilbake til hjertet.


Mål og forventet læringsutbytte

Det forventes at du:

 • Kan beskrive det systemiske (det store) kretsløpet og lungekretsløpet (det lille kretsløpet) ved å beskrive blodets gang fra venstre ventrikkel til det er tilbake samme sted
 • Kan beskrive hjertets beliggenhet i thorax, samt perikardets plassering og oppbygning
 • Kan beskrive hjertets oppbygning og funskjon
 • Kan beskrive hjertemuskulaturens blodforsyning, høyre og venstre koronararterie
 • Kan nevne og plassere hjertets tilknyttede blodårer:
  • Aorta
  • Arteria pulmonalis / Truncus pulmonalis
  • Vena cava superior
  • Vena cava inferior
  • Venae pulmonales (4 stk.)
 • Kan beskrive hjertets elektriske ledningssystem og deres funksjon
 • Kan beskrive oppbygning og funksjon til kapillærer
 • Kan sette navn på og plassere følgende arterier:
  • Aorta med aortabuen
  • Aorta descendens
  • Aorta abdominalis
  • Arteria carotis
  • A. carotis interna
  • A. carotis eksterna
  • A. temporalis superficialis (den overfladiske temporal arterien)
  • A. brachialis
  • A. radialis
  • A. renalis
  • A. iliaca communis
  • A. femoralis
  • A. poplitea
  • A. dorsalis pedis
 • Kan sette navn på og plassere følgende vener:
  • Vena cava superior
  • V. cava inferior
  • V. jugularis
  • V. portae
  • V. femoralis
 • Kan beskrive lymfeårenes anatomi og deres funskjon

Detaljert læringsutbyttebeskrivelse og faginnhold for dette temaet, spesielt for sykepleie finnes >her.


“Hvordan jobbe med Sirkulasjonssystemet”?

Her finner du et forslag til hvordan du kan arbeide med dette temaet:

 1. Se følgende videoer: Sirkulasjonssystemet
 2. Lese i boka Menneskekroppen hele kapittel «Sirkulasjonssystemet»
 3. Arbeide med alle oppgavene i kapittel «Sirkulasjonssystemet» i Arbeidsbok Anatomi eller i Arbeidsbok anatomi for paramedisin, paramedic
 4. Test deg selv: Quiz – Sirkulasjonssystemet

Arbeidsomfanget: Sirka 10 timer


Sentrale ord og begreper som du bør kjenne til:

 • Annulus fibrosus
 • Septum
 • Aortaklaffen
 • Mitralklaffen / Bicuspidalklaffen
 • Pulmonalklaffen
 • Tricuspidalklaffen
 • Apex (cordis)
 • Basis (cordis)
 • Arterier
 • Arterioler
 • Vener, Veneklaffer
 • Venoler
 • Papillemusklene
 • Chordae tendineae
 • Endokard
 • Myokard
 • Epikard
 • Perikard (hjerteposen)
 • Indre bladet (viscerale bladet = epikard)
 • Ytre bladet (parietale bladet)
 • Endotel
 • Høyre og venstre atrium og ventrikkel
 • Høyre og venstre koronararterie
 • Lungekretsløpet (det lille kretsløpet)
 • Systemiske (det store) kretsløpet
 • Sinusknuten, Atrioventrikulærknuten (AV-knuten), His-bunten og
 • Purkinjefibrer (høyre og venstre ledningsgren)