Fagspråk og Topografisk Anatomi

Fagspråk innenfor anatomi og fysiologi

Anatomi Plan og Retninger

For hver enkelt kroppsdel brukes fire forskjellige former som baserer seg på:

 • latin (hovedsakelig innenfor anatomi og fysiologi)
 • gresk (brukes ofte i sykdomslæren)
 • omgangspråk (norsk)
 • engelsk (hovedspråket i faglitteraturen, som vanligvis baserer seg på latin og/eller gresk)

 


Topografisk anatomi er læren om hvordan de ulike organene ligger i forhold til hverandre. Kunnskap i topografisk anatomi er en forutsetning for å kunne lokalisere anatomiske strukturer.


Mål og forventet læringsutbytte

Det forventes at du:

 • Kan nevne relevante latinske og norske benevnelser for strukturer i kroppen
 • Kan beskrive hva som menes med plan og retninger i kroppen
 • Kan beskrive kroppens bevegelser i forhold til akser, plan og retninger
 • Kan nevne hva som menes med språklige forstavelser og endelser som benyttes i anatomiske og fysiologiske begreper

“Hvordan jobbe med Fagspråk og Topografisk Anatomi”?

Her finner du et forslag til hvordan du kan arbeide med Fagspråk og Topografisk Anatomi:

 1. Se følgende videoer: Fagspråk og anatomiske plan og posisjoner
 2. Lese i boka Menneskekroppen i kapittel «Skjelettet» om «Orientering av kroppsdeler og bevegelsesutslag»
 3. Arbeide med alle oppgavene i kapittel «Topografisk Anatomi» i Arbeidsbok Anatomi eller i Arbeidsbok anatomi for paramedisin, paramedic
 4. Test deg selv: Quizer – Fagspråk og Topografisk Anatomi

Arbeidsomfanget: Sirka 5 timer


Sentrale ord og begreper som du bør kjenne til:

Retninger:

 • sinistra – dextra
 • proksimal – distal
 • ventralt – dorsalt
 • kaudal – kranial
 • anterior – posterior
 • inferior – superior
 • lateralt – medialt

Plan:

 • Frontalplan
 • Sagittalplan
 • Medianplan (= midtsaggitalplan)
 • Transversalplan (= horisontalplan)

Bevegelsesakser (En akse står vinkelrett på det planet bevegelsen utføres i.):

 • Frontalakse (sagittalplanet)
 • Sagittalakse (frontalplanet)
 • Vertikalakse (transversal- eller horisontalplanet)

Bevegelser:

 • Abduksjon – Adduksjon
 • Fleksjon – Ekstensjon
 • Laterofleksjon (ryggsøylen)
 • Supinasjon – Pronasjon
 • Rotasjon: Utoverrotasjon – Innoverrotasjon

Anatomiske begrep:

 • Abdomen
 • Columna vertebralis
 • Cranium, Kranialhulrom
 • Diafragma
 • Manus
 • Mediastinum
 • Pes/ pedis
 • Pelvis
 • Pelvishulen
 • Plevrahulen